Ubieramy mężczyzn

REGULAMIN PROGRAMU "KARTA RABATOWA"

REGULAMIN PROGRAMU "KARTA RABATOWA"
Organizatorem Programu "Karta Rabatowa" jest Przedsiębiorstwo Handlowe GALANT z siedzibą w Świdwinie, ul. Niedziałkowskiego 6.
Program "Karta Rabatowa " jest programem przeznaczonym dla klientów dokonujących zakupów w sklepach:
GALANT, ulica Niedziałkowskiego 6, 78-300 Świdwin
GALANT, ulica 3-go Marca 48, 78-300 Świdwin

Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestnika.
1. Postanowienia Ogólne
1.1 Program "Karta Rabatowa" obowiązuje od dnia 15.01.2013.
1.2 Członek Programu "Karta Rabatowa" uczestniczy w programie osobiście a jego członkostwo nie podlega przeniesieniu na inną osobę.
1.3 Prawa związane z Programem "Karta Rabatowa" nie mogą być sprzedawane, przenoszone, zbywane w inny sposób ani nie mogą być przedmiotem żadnych innych czynności, z wyjątkiem tych określonych w niniejszym Regulaminie Programu.

2. Uczestnictwo w Programie
2.1 Aby przystąpić do Programu "Karta Rabatowa" należy jednorazowo dokonać zakupu w sklepach GALANT na kwotę ponad 700zł. Wówczas osoba zainteresowana otrzyma Kartę bezpłatnie do wykorzystania przy następnych zakupach.

3. Karta Uczestnika
3.1 Uczestnik, przystępując do programu "Karta Rabatowa" otrzymuje do używania Kartę Rabatową 5% .
3.2 Karta rabatowa umożliwia dokonanie zakupów towarów z 5% upustem.
3.3 Karta Uczestnika nie jest zbywalna i pozostaje własnością Organizatora.

4. Realizacja upustów
4.1 Organizator ma wyłączne prawo ustalania, które towary objęte są programem "Karta Rabatowa".
4.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasady przyznawania rabatów.
4.3 Upust cenowy nie łączy się z żadnymi promocjami i rabatami na terenie sklepu.
4.4 Organizator może w dowolnym momencie zmienić lub anulować wysokość upustu cenowego przyznanego Uczestnikowi.

5. Zakończenie programu "Karta rabatowa"
5.1 Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu "Karta Rabatowa" w każdym momencie.
5.2 W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Organizator zobowiązany jest do umieszczenia informacji o zawieszeniu lub zakończeniu działalności Programu "Karta Rabatowa" w punktach sprzedaży P.H. GALANT oraz na stronie internetowej: www.sklepygalant.pl

6. Zmiany Regulaminu Programu
6.1 Organizator Programu uprawniony jest do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Programu w każdym momencie.

7. Akceptacja Regulaminu
7.1 Niniejszy Regulamin Programu "Karta rabatowa" będzie uznany za zaakceptowany przez Uczestnika z chwilą pierwszego użycia karty wydanej Uczestnikowi.

Sklepy Galant na YouTube.com